logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie o cenę materiałów biurowych

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013 – 2017” – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na materiały biurowe zgodnie z poniższą specyfikacją.

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy