logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wydruku i dostarczenia ulotek informacyjnych

pobierz pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ: 

WYDRUK I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA PROJEKTU
CE 960 TRANS TRITIA Improving coordination and planning of freight transport on
TRANS TRITIA project territory ULOTKI INFORMACYJNE

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę wydruku i dostarczenia ulotek informacyjnych dla projektu CE 960 TRANS TRITIA Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA project territory.

Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1