logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na budowę zaplecza stacji paliw na lotnisku w Gliwicach.

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na budowę zaplecza stacji paliw na lotnisku w Gliwicach.

Oferty należy składać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami stanowiącymi całość zapytania.

Dokumentacja techniczno-budowlana zostanie udostępniona po przekazaniu do GAPR sp. z o.o. podpisanego załącznika nr 8 – Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

SIWP_zaplecze_stacji_paliw
2-2. SIWP – Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór)
2-3. SIWP – Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia (wzór)

2-4. SIWP – Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji (wzór)
2-5. SIWP – Załącznik nr 5 – Umowa na roboty budowlane (wzór)
2-6. SIWP – Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podwykonawcy (wzór)
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna (wzór)
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (wzór)
2-9. SIWP – Załącznik nr 9 – Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją tech- budowlaną (wzór)