logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych

pobierz pdf

 

W związku z realizacją projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME) i budżetu państwa, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych.

Oferty należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Zapytanie ofertowe

zał.1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego