logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Informację cenową prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 01 września 2017 r. do godziny 13:00 pocztą, osobiście w siedzibie Spółki bądźza pośrednictwem poczty elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres mailowy: mkonarzewska@gapr.pl

Faktura za realizację zamówienia zostanie wystawiona i wysłana na adres Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia częściowego.

Zleceniodawca przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium ceny (100%).

Zapytania ofertowe materiały biurowe

Smar watch formularz ofertowy – materiały biurowe