logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe.

Informację cenową prosimy składać na formularzu ofertowym do dnia 14 grudnia 2017 r. do godziny 13:00 pocztą, osobiście w siedzibie Spółki bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres mailowy: mkonarzewska@gapr.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia częściowego.

Zleceniodawca przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium ceny (100%).

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1