logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na organizację wspólnego stoiska wystawienniczego na targach SWISS MEDTECH EXPO 2021, 14-15.09.2021 (Lucerna, Szwajcaria)

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu pn. „MedSilesia Go Global 4.0”,  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3  Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. (będący Zamawiającym w imieniu i na rzecz członków klastra) zaprasza do składania ofert na organizację wspólnego stoiska wystawienniczego członków klastra „MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych”, będących uczestnikami projektu „MedSilesia Go Global 4.0”, na targach SWISS MEDTECH EXPO 2021, które odbywają się w dniach 14-15 września 2021r. w  Lucernie w Szwajcarii.

Dokumenty:

1. Zapytanie ofertowe – pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty – word
3. Załącznik nr 1 Formularz oferty – pdf
4. Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia – word
5. Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia – pdf
6. Załącznik nr 3 Specyfikacja – pdf
7. Załącznik nr 4 Przydział stosika na Hali – pdf