logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na na usługi eksperckie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia webinarium dla interesariuszy projektu dotyczącej ustawy PZP

pobierz pdf

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu CE1519 CHAIN REACTIONS ‘’Driving smart industrial growth through value chain innovation” współfinansowanego ze środków Programu INTERREG CENTRAL Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi eksperckie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia webinarium dla interesariuszy projektu dotyczącej ustawy PZP zgodnie z przedmiotem zapytania określonym w pkt. 2.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór oferty