logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne i wydruk materiałów konferencyjnych

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne i wydruk materiałów konferencyjnych oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego, na potrzeby realizacji projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe (w formacie .pdf, w formacie .doc)

Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy

 

27.04.2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania