logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na nagranie i emisję spotu radiowego

pobierz pdf

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na nagranie i emisję spotu radiowego  na potrzeby organizacji konkursu Innowator Śląska 2021 w ramach projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME) i budżetu państwa.

 

Oferty należy składać zgodnie z formularzami stanowiącymi załącznik nr 1 do zapytania.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1