logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn. „Deklaracja zgodności i oznakowanie CE dla wyrobów medycznych”

pobierz pdf

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. „Deklaracja zgodności i oznakowanie CE dla wyrobów medycznych” na potrzeby projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME) i budżetu państwa.

 

Oferty należy składać zgodnie z formularzami stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do zapytania.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2