logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

ZAPYTANIE OFERTOWE NA UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW TARGÓW W SZWECJI (GÖTEBORG) W RAMACH PROJEKTU „MEDSILESIA GO GLOBAL”

pobierz pdf

W związku z realizowanym projektem „Medsilesia Go Global” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3  Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. (będąca Zamawiającym w imieniu i na rzecz członka klastra) zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie 3 uczestników targów w Szwecji (Göteborg) w ramach projektu „Medsilesia Go Global”.

Szczegółowe informacje w załączeniu: