logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową dla uczestników projektu „Moja firma – moja niezależność III”

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę cateringową.

MFIII_zapytanie ofertowe na catering

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy