logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową w dniu 5 października 2018r

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę cateringową w dniu 5 października 2018r. na potrzeby realizacji projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegóły zapytania w załączeniu.
Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe
Zalacznik nr 1