logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na usługę doradczą

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Środkowa (Interreg Central Europe) Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę  doradczą realizowaną w ramach projektu, polegającą na opracowaniu raportu zawierającego diagnozę i rekomendacje na temat mechanizmów programowania, wdrażania i monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji w województwie śląskim.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1