logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na usługę eksperckie usługi doradcze

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na eksperckie usługi doradcze dotyczące analizy potencjału regionalnych obserwatoriów specjalistycznych w województwie śląskim; w związku z realizacją projektu CE 1063 SMART_watch – Sieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji współfinasowanego w ramach programu Interreg Central Europe –

Szczegóły zapytanie w załączniku

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 formularz ofertowy