logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania projektu i wdrożenia bloga w ramach istniejącej platformy

pobierz pdf

 

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Środkowa (Interreg Central Europe) Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę opracowania projektu i wdrożenia bloga w ramach istniejącej platformy https://cmap.smartspecialisation.tech wraz z niezbędną aktualizacją platformy zwiększającą jej użyteczność w warunkach podyktowanych przez COVID-19.

Zapraszamy do składania ofert.

Zaptytanie ofertowe

Załącznik nr 1