logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania raportu

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę opracowania raportu prezentującego aktualne otoczenie prawne, które ma wpływ na transfer technologii i komercjalizację wiedzy, a także prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce – zgodnie z przedmiotem zapytania określonym w pkt 2.

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II) decyzja nr UDa-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1