logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na usługę tłumaczenia symultanicznego spotkania online w formie warsztatowej

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia symultanicznego spotkania online w formie warsztatowej – zgodnie z przedmiotem zapytania określonym w pkt 2.

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II) decyzja nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Agenda