logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na usługi eksperckie dotyczące przeprowadzenia warsztatów regionalnych dla interesariuszy projektu

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu PGI04950  Medtech4 Europe ‘’Optimizing the impact of public policies in favour of research and innovation facilities in the field of medical technologies”
współfinansowanego ze środków Programu INTERREG EUROPE Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi eksperckie dotyczące przeprowadzenia warsztatów regionalnych dla interesariuszy projektu – zgodnie z przedmiotem zapytania określonym w pkt. 2.

Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 1

Zapraszamy do składania ofert.