logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na wydruk publikacji końcowej projektu TRANS TRITIA

pobierz pdf

 

W związku z realizowanym projektem TRANS TRITIA – Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze projektu Trans Tritia (CE 960), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Interreg Central Europe, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na redakcję językową, recenzję, opracowanie graficzne, skład i wydruk publikacji końcowej w czterech wersjach językowych (w j. polskim, czeskim, słowackim i angielskim) wraz z dostarczeniem do siedziby.

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1