logo unii

pl / en

BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK PUBLIKACJI KOŃCOWEJ PROJEKTU TRANS TRITIA

pobierz pdf

W związku z realizowanym projektem TRANS TRITIA – Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze  projektu Trans Tritia (CE960), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na redakcję językową, recenzję i wydruk publikacji końcowej w czterech wersjach językowych (w j. polskim, czeskim, słowackim i angielskim) wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy