logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na WYKONANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA PROJEKTU ‘’KETGATE – Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures – Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania graficznego i wykonania materiałów promocyjnych projektu CE 1188 KETGATE – Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures – Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem tj. plakatów, rollupów, notatników i ołówków oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu KETGATE.

Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu CE 1188 KETGATE – Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures – Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem, współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe.

Zapytanie ofertowe

zalacznik_1- Formularz ofertowy

zalacznik_2- Wzory materiałów

zalacznik_3- Adresy wysyłkowe