logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym,

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
w Żorskim Parku Przemysłowym, zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory, polegającej na demontażu istniejącego oświetlenia oraz dostawie wraz z montażem oświetlenia awaryjnego na podstawie Projektu Wykonawczego z grudnia 2021 r.

Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 roku do godz. 12:00.
Możliwość zadawania pytań w terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.

Zał. nr. 1 SIWP (.pdf)
Zał. nr. 2 – Formularz ofertowy (.doc)
Zał. nr. 3 – Wykaz doświadczenia (.doc)
Zał. nr. 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji (.doc)
Zał. nr. 5 – Wzór umowy (.pdf)
Zał. nr. 6 – Zobowiązanie podwykonawcy (.doc)
Zał. nr. 7 – Oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej (.doc)
Zał. nr. 8 – Informacja dot. przetwarzania danych osobowych(.doc)
Zał. nr. 9 – Oświadczenie dot. utylizacji odpadów (.doc)