logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego metodą elektroniczną w wybranych punktach pomiarowych na drogach województwa śląskiego i opolskiego

pobierz pdf


W związku z realizowanym projektem TRANS TRITIA – Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze Tritia (CE960), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego metodą elektroniczną w wybranych punktach pomiarowych na drogach województwa śląskiego i opolskiego (zgodnie z załącznikiem nr 3), w terminie do 30 listopada 2019 r.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia