logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na wykonanie tłumaczenia treści publikacji końcowej

pobierz pdf


W związku z realizacją projektu TRANS TRITIA – Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze projektu TRANS TRITIA (CE960) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe, Gornośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie tłumaczenia treści publikacji końcowej z/na język polski z trzech języków obcych (czeski, słowacki i angielski) oraz korekty językowej i stylistycznej tekstu publikacji w każdym z ww. języków, wg metodologii opisanej w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy