logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi restauracyjnej

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę restauracyjną.

Szczegóły w załączonym do niniejszej wiadomości zapytaniu ofertowym.

Informację cenową prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 22 czerwca 2017 r. pocztą, osobiście w siedzibie Spółki bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres mailowy: mkonarzewska@gapr.pl

 

Faktura za realizację zamówienia zostanie wystawiona i wysłana na adres Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia częściowego.

Zleceniodawca przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium ceny (100%).

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy