logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na wynajem samochodu w celu dojazdu na konferencję Rehacare 2019 w Düsseldorfie (Niemcy) odbywającą się w dniach 18-21 września 2019 r. dla członka klastra.

pobierz pdf

W związku z realizowanym projektem „Medsilesia Go Global” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3  Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wynajem samochodu w celu dojazdu na konferencję Rehacare 2019 w Düsseldorfie (Niemcy) odbywającą się w dniach 18-21 września 2019 r. dla członka klastra.

Szczegółowe informacje w załączeniu:

Zapytanie GAPR Go Global

Formularz ofertowy