logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych i ubezpieczenia – COMPETE IN

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu PGI00129 COMPETE IN – „Competitive territories through internationalisation: SMEs competitiveness in gobalised regions” współfinansowanego ze środków Programu INTERREG EUROPE Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla pracowników i interesariuszy projektu:

 

Szczegółowe informacje w załączeniu:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Zapraszamy do składania ofert