logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na zakup biletu lotniczego oraz ubezpieczenia dla pracownika projektu

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu S3martMed Medtech Cluster Partnership for smart specialisation investment współfinansowana w ramach programu Unii Europejskiej – COSME, ESPC na rzecz inwestycji
w inteligentne specjalizacje Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup biletu lotniczego oraz ubezpieczenia dla pracownika projektu.

W zakresie realizacji  w/w usługi nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143).

Termin składania ofert

1.    Oferta na piśmie do dnia 26.07.2019 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.

2.    Oferta w formie elektronicznej (zeskanowana). Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: iczeremcha@gapr.pl. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na serwerze Zamawiającego do dnia 26.07.2019 r. do godziny 10.00.

 Celem zamówienia jest realizacja projektu pn.: S3martMed Medtech Cluster Partnership for smart specialisation investment współfinansowana w ramach programu Unii Europejskiej – COSME, ESPC na rzecz inwestycji w inteligentne specjalizacje.

 TRASA: TURYN – STUTTGART-PYRZOWICE

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zapytania

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

 

Zapraszamy do składania ofert.