logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych – MAP MYŚLI (4 szt.) dotyczących realizacji projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Centralna (Interreg Central Europe). Materiały promocyjne (MAPY MYŚLI – 4 szt.) zostaną przygotowane w formie myśli w formie sketchnotes i zostaną przekazane w wersji elektronicznej Zamawiającemu. Bliższe informacje w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY SMART_watch