logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

pobierz pdf

Szanowni Państwo,

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę cateringową, na potrzeby realizacji projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zapytanie ofertowe (w formacie .pdf, w formacie .doc)

Załącznik 1 – Formularz ofertowy