GAPR


rewitalizacjaREWITALIZACJA

 
  • programowanie rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych;

  • przygotowywanie projektów rewitalizacji terenów zdegradowanych wraz z realizacją;

  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie rewitalizacji z funduszy pomocowych;

  • transfer dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji.

 

W ramach doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych podmiotów zaangażowanych w procesy rewitalizacji Agencja gotowa jest przygotować programy rewitalizacji, zarówno obszarów miejskich, jak i poprzemysłowych.

Firma posiada doświadczenie w zakresie:

  • programowania rewitalizacji;
  • wdrażania projektów inwestycyjnych;
  • utrzymywania projektów w trwałości.

Dysponujemy narzędziami umożliwiającymi sprawną delimitację obszarów kryzysowych oraz ich wizualizację w systemie GIS. Współpracujemy z Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Posiadamy kompetencje do tworzenia i animowania partnerstw lokalnych.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.