logo unii

pl / en

BIP

Rewitalizacja

pobierz pdf

Przygotowujemy szereg działań związanych z rewitalizacją terenów.

Oferujemy:

  • programowanie rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych;
  • przygotowywanie projektów rewitalizacji terenów zdegradowanych wraz z realizacją;
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie rewitalizacji z funduszy pomocowych;
  • transfer dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji.

W ramach doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych podmiotów zaangażowanych w procesy rewitalizacji Agencja gotowa jest przygotować programy rewitalizacji, zarówno obszarów miejskich, jak i poprzemysłowych.

 Firma posiada doświadczenie w zakresie

  • Programowania rewitalizacji;
  • Wdrażania projektów inwestycyjnych;
  • Utrzymywania projektów w trwałości.
  • Dysponujemy narzędziami umożliwiającymi sprawną delimitację obszarów kryzysowych oraz ich wizualizację w systemie GIS. Współpracujemy z Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Posiadamy kompetencje do tworzenia i animowania partnerstw lokalnych.