logo unii

pl / en

BIP

Bezpłatne szkolenie pt. Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju realizująca projekt Enterprise Europe Network, Zamek Cieszyn oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, mają zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polsko-czesko-słowackim oraz na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców  pod tytułem: Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej, które odbędzie się15 lutego 2018 r. w Sali konferencyjnej ZAMKU CIESZYN Zamkowa 3abc, 43-400 Cieszyn.

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestnika z możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej, a także związanymi z tym korzyściami i utrudnieniami.
W trakcie szkolenia zostaną poruszone kwestie z zakresu prawa działalności gospodarczej, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Omówienie tych kwestii będzie poprzedzone szerokim wstępem na temat transgranicznego rozliczenia podatków i ubezpieczeń społecznych, co jest niezbędne dla podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej.

Ekspert: Mec. Piotr Buława

Adwokat i doradca podatkowy; specjalista w polskim prawie gospodarczym i podatkowym,
jak także w czeskim prawie gospodarczym.

REKRUTACJA  DO  DNIA 9 LUTEGO 2018 r.

W czasie trwania spotkania, będzie możliwość konsultacji z merytorycznymi pracownikami ugrupowania EUWT TRITIA. Obszar aktywności działań EUWT TRITIA obejmuje wspólne terytorium: Region Morawsko-Śląski w Czechach, Województwo Śląskie oraz Województwo Opolskie w Polsce, na Słowacji działania dotyczą Samorządowego Regionu Żylińskiego.

W ramach naszej współpracy z Krajska hospodarska komora Moravskoslezskeho kraje Regional Chamber of Commerce Moravia – Silesia informujemy, iż aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami i tematyką internacjonalizacji, podczas spotkania będzie istniała możliwość skorzystania z usług doradczych oferowanych przez konsultanta ośrodka Enterprise Europe Network w Ostravie, pod kątem rozeznania rynku i specyfiki regionu
oraz przedstawienia konkretnych ofert biznesowych i technologicznych w bazie POD.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, chęć uczestnictwa należy zgłosić korzystając z elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu dla max. dwóch osób z jednej organizacji.

Agenda spotkania

Szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Glib (EEN):  tel. +48 32 339 31 63 ; kglib@gapr.pl

Wioletta Beczek (ZAMEK CIESZYN): tel: +48 33 851 08 21 w. 34; wbeczek@zamekcieszyn.pl