logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Informacja o unieważnieniu zapytania nr GAPR-SMAG/4008/16/W

pobierz pdf

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR-SMAG/4008/16/W z dnia 11.10.2016 r. informujemy, że Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. unieważniła powyższe zapytanie bez dokonania wyboru oferty.