logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Innowator Śląska 2014

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mają zaszczyt ogłosić siódmą edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego:„Innowator Śląska 2014″

 

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Enterprise Europe Network” oraz projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, Poddziałanie 8.1.2 POKL pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Innowator Śląska skierowany jest do przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowych, które mogą poszczycić się sukcesami i osiągnięciami:

we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych,

lub opracowaniu własnych technologii bądź udoskonaleniu zakupionej technologii.

Konkurs ma na celu promowanie firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego z województwa śląskiego wdrażających innowacyjne rozwiązania, poprawę wizerunku regionu poprzez promocję dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

O tytuł mogą ubiegać się:

mikroprzedsiębiorcy,

mali przedsiębiorcy,

średni przedsiębiorcy,

instytucje sektora badawczo-rozwojowego,

posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Nagrodami w konkursie są:
nagroda specjalna Marszałka Województwa Śląskiego INNOSILESIA obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 5000 zł,

sponsorowany artykuł w lokalnej prasie dla czterech laureatów nagrody głównej,

grawerowany dyplom „Innowator Śląska 2014”,

grawerowane dyplomy dla wyróżnionych podmiotów,

promocja w biuletynie projektowym, na portalach internetowych oraz w technologicznej bazie projektowej.

Aby zgłosić swój udział w konkursie wystarczy wypełnić załączoną Deklarację Uczestnictwa oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 23 marca 2015 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Biuro konkursu znajduje się w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. (032) 33 93 165/167

 

Poniżej dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w Konkursie „Innowator Śląska 2014”

Regulamin Konkursu „Innowator Śląska 2014”

 

Dodatkowe informacji na stronie: www.ris.slaskie.pl/INNOSILESIA/

Ponadto w ramach marki INNOSILESIA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” organizuje również konkursy:

Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki
Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości
Ogłoszenie naboru wniosków nastąpi w najbliższym czasie, więcej informacji na stronie internetowej www.ris.slaskie.pl 

 

Ponadto w ramach marki INNOSILESIA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” organizuje również konkursy:

Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki, usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości

Ogłoszenie naboru wniosków nastąpi w najbliższym czasie, więcej informacji na stronie internetowej www.ris.slaskie.pl