logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Innowator Śląska 2014 – Zgłoszenia do konkursu do 30 kwietnia 2015 roku

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mają zaszczyt ogłosić siódmą edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego: „Innowator Śląska 2014″

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Enterprise Europe Network” oraz projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, Poddziałanie 8.1.2 POKL pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Innowator Śląska skierowany jest do przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowych, które mogą poszczycić się sukcesami i osiągnięciami:

we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, lub opracowaniu własnych technologii bądź udoskonaleniu zakupionej technologii.  Konkurs ma na celu promowanie firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego z województwa śląskiego wdrażających innowacyjne rozwiązania, poprawę wizerunku regionu poprzez promocję dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

O tytuł mogą ubiegać się:

Mikroprzedsiębiorcy,
Mali przedsiębiorcy,
Średni przedsiębiorcy,
Instytucje sektora badawczo-rozwojowego, posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego.
Nagrodami w konkursie są:

nagroda specjalna Marszałka Województwa Śląskiego INNOSILESIA obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 5000zł,
sponsorowany artykuł w lokalnej prasie dla czterech laureatów nagrody głównej,
grawerowany dyplom „Innowator Śląska 2014”,
grawerowane dyplomy dla wyróżnionych podmiotów,
promocja w biuletynie projektowym, na portalach internetowych oraz w technologicznej bazie projektowej.
Aby zgłosić swój udział w konkursie wystarczy wypełnić załączoną Deklarację Uczestnictwa oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 30 kwietnia 2015 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Biuro konkursu znajduje się w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. (032) 33 93 165/167 Poniżej dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w konkursie „Innowator Śląska 2014

„Regulamin Konkursu „Innnowator Śląska 2014”

Dodatkowe informacji na stronie: www.ris.slaskie.pl/INNOSILESIA/

Trwają również nabory do dwóch pozostałych konkursów, które pod marką INNOSILESIA, organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice”:

Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki
Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości Szczegóły na stronie internetowej www.technopark.gliwice.pl