logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Laureaci Konkursu Innowator Śląska 2013 

pobierz pdf

Podczas konferencji „Biznes – Nauka – Samorząd. Partnerstwo na rzecz inteligentnego rozwoju” zorganizowanej 30 października 2014 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” wręczono nagrody i wyróżnienia szóstej edycji konkursu InnowatorŚląska 2013.

Nagrodę specjalną Marszałka Województwa otrzymała firma Labiot – Laboratorium Biotechnologii & Praktyka Lekarska za system diagnostyki i przezskórnej terapii „LAB-TRANS-TER”.
Firma o profilu naukowo-badawczym i usługowym, mikroprzedsiębiorca, otrzymała nagrodę za opracowany system dokonywania u pacjenta przezskórnej aplikacji leków, który pozwala bez pośrednictwa układu pokarmowego dostosować terapię do różnej lokalizacji chorych narządów, minimalizując toksyczne efekty przemiany leków, jak również umożliwiając stosowanie mniejszego stężenia leku, a jednocześnie zwiększając zasięg wnikania leku do organizmu.

Laureaci Konkursu Innowator Śląska 2013 w poszczególnych kategoriach:

a) MIKROPRZEDSIĘBIORCA
– LABIOT Laboratorium Biotechnologii & Praktyka Lekarska – Innowator Śląska

– 3W Serwisy Informacyjne Justyna Dziuma – wyróżnienie

b) MAŁY PRZEDSIĘBIORCA
– EKOMAX SP. Z O.O. – Innowator Śląska

– VINI Liliana Lehrer-Rychel – wyróżnienie

c) ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA
– PREVAC Sp. z o.o. – Innowator Śląska

– SZAGRU Sp. z o.o. – wyróżnienie

d) INSTYTUCJA SEKTORA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO
– Politechnika Śląska, Centrum Inżynierii Biomedycznej – Innowator Śląska

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. – wyróżnienie.

Gazeta Wyborcza „Innowacyjny Śląsk”.pdf

więcej

Konkurs Innowator Śląska 2013 rozstrzygnięty!

Z myślą o innowacyjnych śląskich przedsiębiorstwach i instytucjach sektora badawczo-rozwojowego, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w ramach projektu Enterprise Europe Network zorganizowała szóstą edycję konkursu Innowator Śląska pod marką INNOSILESIA.

Organizacja konkursu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego pozwoliła nie tylko wyłonić najbardziej innowacyjne firmy i instytucje naukowe regionu, ale również ma na celu promowanie opracowywanych przez te podmioty nowatorskich rozwiązań.

W tegorocznej edycji wybrano laureatów konkursu Innowator Śląska 2013 oraz wyróżnionych w ramach każdej z czterech kategorii – mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca oraz instytucja sektora badawczo-rozwojowego – którym wręczone zostaną następujące nagrody:

każdy z laureatów nagrody głównej nagrodzony zostanie artykułem sponsorowanym w lokalnej prasie,

każdy z laureatów nagrody głównej otrzyma statuetkę, prawo posługiwania się tytułem „Innowator Śląska 2013”, a także prawo do korzystania z logo konkursu w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych,

każdy z podmiotów wyróżnionych w konkursie otrzyma statuetkę oraz prawo posługiwania się tytułem „Wyróżniony w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego w konkursie Innowator Śląska 2013”.

Spośród wyłonionych laureatów Marszałek Województwa Śląskiego przyzna również nagrodę specjalną w wysokości 5 000 zł.

Ogłoszenie wyników oraz gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 30 października 2014 roku podczas konferencji „Biznes – Nauka – Samorząd. Partnerstwo na rzecz inteligentnego rozwoju” organizowanej w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE”.

Zapraszamy do REJESTRACJI na stronie: http://ris.slaskie.pl/