logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Nabór na kolejną edycję kursu w projekcie

pobierz pdf

Szanowni Państwo, nabór na kolejną edycję kursu z zakresu spawania metodą MAG wciąż trwa.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie ze strony specjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy w zawodzie spawacz MAG. Wybrani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych.

Kurs realizowany będzie w Ośrodku Szkolenia Spawaczy „WELDER” w Gliwicach.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Uczestnikiem projektu może być osoba powyżej 30 roku życia spełniająca łącznie następujące warunki:

jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,
jest osobą o niskich kwalifikacjach,
ukończyła co najmniej szkołę podstawową,
zamieszkuje na terenie woj. śląskiego,
posiada zdolność do wykonywania zawodu spawacza.
ILE TO KOSZTUJE?:

Wszyscy uczestnicy mogą całkowicie bezpłatnie skorzystać z całego cyklu szkoleniowego.

ZAKRES

Spotkania z Doradcą Zawodowym
Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej
Kurs z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), w tym wykłady teoretyczne i praktyczne – 160 godzin
Kurs z zakresu spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135) wraz z kursem przecinacza termicznego, w tym wykłady teoretyczne i praktyczne – 128 godzin
Egzaminy końcowe
Staże zawodowe – 3 miesiące
Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do zewnętrznego egzaminu końcowego IS-P/T-FW-1-135 oraz IS-P-BW-1-135 według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur oraz spoin czołowych blach metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Uczestnik otrzymuje Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (książka spawacza, świadectwo Instytutu Spawalnictwa) oraz Zaświadczenie Instytutu Spawalnictwa o ukończeniu kursu przecinacz termiczny.

W ramach projektu przewidziano:

Stypendia szkoleniowe i stażowe
Zwrot kosztów dojazdu
Badania lekarskie
Ubezpieczenie NNW
Odzież roboczą
Materiały drukowane
Catering

Regulamin projektu

Formularz zgloszeniowy