logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Nabór na stanowisko Specjalisty – Oficera dotacyjnego

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma- moja niezależność” w ramach poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty, pełniącego funkcję Oficera dotacyjnego.

Uczestnikami Projektu (grupa docelowa) jest 38 osób, będących w wieku powyżej 30 roku życia, bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo, zamierzające rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu (z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą w okresie 12 ostatnich miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu).

I. Zakres obowiązków

pełnienie funkcji Oficera Dotacyjnego, tj. udzielanie pomocy uczestnikom w wypełnieniu biznesplanów wraz z załącznikami i ocena formalna biznesplanów (zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
odpowiedzialność za przygotowanie przez uczestników formalnie poprawnych biznesplanów.
II. Wymagania

wykształcenie kierunkowe i/lub kwalifikacje z zakresu finansów/ księgowości/ marketingu/ zarządzania/ prawa,
doświadczenie zawodowe z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości (np. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/doradztwa dla otwierających/prowadzących działalność gospodarczą, w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, w ocenie wniosków dot. przyznania środków finansowych, w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnych o środki finansowe na rozpoczęcie / utrzymanie działalności gospodarczej),
korzystanie w pełni z praw publicznych,
pełna zdolność do czynności prawnych,
niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.
III. Szczegóły zatrudnienia:

umowa o pracę na 2 miesiące w niepełnym wymiarze etatu (planowo: lipiec-sierpień 2017r., termin może ulec przesunięciu),
stanowisko: Specjalista w Dziale Doradztwa, Szkoleń i Marketingu.
IV. Wymagane dokumenty

list motywacyjny,
CV,
mile widziane referencje od pracodawców.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

V. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. do dnia 10.04.2017 do godz. 12:00 lub przesłać mailem na adres: abregula@gapr.pl z dopiskiem: nabór na stanowisko Specjalisty do projektu „Moja firma- moja niezależność”.

Adres przesyłania dokumentów aplikacyjnych:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami