logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenie dot. naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

pobierz pdf

W związku z ogłoszonym w dniu 06.02.2018 r. naborem wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. informujemy, iż IP wyraziła zgodę na zwiększenie kwoty wsparcia pomostowego.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 417,00 zł x 6 miesięcy / uczestnika.

 

Reszta warunków naboru nie ulega zmianie

Ogloszenie dot. naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego_19.02.2018

 

Dokumenty do pobrania:

Zał.10 Wniosek o przyznanie przedłużoengo wsparcia pomostowego

Zał.11 Zestawienie wydatków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego

Formularz informacji