logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenie o naborze na doradcę zawodowego

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu „Spawacz MAG – pracownik na wagę złota” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na doradcę zawodowego.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy