logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenie o naborze na tłumacza języka migowego

pobierz pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NA TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

 

W związku z realizacją projektu „Spawacz MAG – pracownik na wagę złota” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na tłumacza języka migowego.

Zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego