logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu “Moja firma – moja niezależność III”

pobierz pdf

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu “Moja firma – moja niezależność III”.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Zestawienie wydatków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie ON o nie korzystaniu równolegle z różnych źródeł (w przypadku osób z niepełnosprawnościami)