logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Specjalista ds. działań promocyjno- informacyjnych w projektach międzynarodowych

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z Gliwic poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. działań promocyjno- informacyjnych w projektach międzynarodowych.

Miejsce wykonywania pracy:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

(umowa o pracę, w wymiarze pełnego etatu)

 

Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych w projektach międzynarodowych w języku angielskim,
 • znajomość social media (w tym przygotowywanie w języku angielskim komunikatów),
 • prowadzenie w języku angielskim profilu na LinkedIn, Twitter, FB,
 • prowadzenie bloga w języku angielskim,
 • zarządzanie stroną internetową opartą o format WordPress w języku angielskim,
 • nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi;
 • opracowywanie projektów międzynarodowych i udział w ich realizacji;
 • uczestnictwo w zagranicznych spotkaniach projektowych, konferencjach, spotkaniach roboczych dotyczących realizowanych projektów.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
 • wykształcenie i wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Agencji;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1/C2;
 • prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje, mile widziane referencje od pracodawców dotyczące realizowanych projektów.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: aszczerbak@gapr.pl do dnia 27. kwietnia 2018 lub złożyć osobiście/pocztą na adres Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. o ważności aplikacji decyduje data wpłynięcia dokumentów do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
 • Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

 • Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 • Po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone.

 

Informacje dotyczące naboru: Pani Aleksandra Szczerbak tel.  32 33 93 149