logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Wywiady w ramach projektu ProVaHealth

pobierz pdf

Zapraszamy do udziału w wywiadach w ramach projektu ProVaHealth dotyczących komercjalizacji innowacji. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o., jako koordynator Klastra MedSilesia, realizuje ten projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Realizacja projektu ma przyczynić się do usunięcia barier w zakresie wdrażania innowacji na rynek, oraz ułatwić dostęp do rynku małym i średnim firmom z obszaru zdrowia. Celem głównym projektu jest stworzenie ponadnarodowej sieci Living Labs w Rejonie Morza Bałtyckiego, która przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firm z tego regionu, dzięki stworzeniu możliwości testowania produktów i usług z obszaru zdrowia w warunkach rzeczywistych, w środowisku międzynarodowym, w 14 wyspecjalizowanych Living Labs.

W tym celu, partnerzy projektu przeprowadzą wywiady z 80 firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w Regionie Morza Bałtyckiego, mające na celu poznanie ich potrzeb i oczekiwań związanych z korzystaniem z usług Living Labs, w szczególności potrzeby w zakresie testowania i ewaluacji produktów lub usług z obszaru zdrowia w środowisku międzynarodowym, które zwiększyłoby efektywność procesu komercjalizacji.

W celu ustalenia daty wywiadu lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Panią Beatą Krawczyk, tel+4832 339 31 46, mail: bkrawczyk@gapr.pl lub

PaniąAgnieszką Burdą, tel.: +4832 339 31 79, mail: aburda@gapr.pl

 do dnia 2 marca 2018 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu: scanbalt.org/livinglabs