logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie – spotkanie interesariuszy projektu Medtech4Europe

pobierz pdf

 

 

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie, które poświęcone będzie omówieniu kluczowych kwestii dotyczących regulacji związanych z rozporządzeniem 2017/745 dla wyrobów medycznych oraz wymagań dyrektywy medycznej 93/42/EEC, a także przeprowadzenia dyskusji moderowanej mającej na celu wypracowanie wniosków w zakresie oczekiwań interesariuszy projektu dotyczących wprowadzonego rozporządzenia w kontekście potrzeb i wsparcia ze strony władz regionalnych, udoskonalenia istniejących instrumentów wspierających.

Prosimy o rejestrację na spotkanie przy użyciu formularza rejestracyjnego oraz wypełnienie ankiety, która jest wymagana, aby zgłosić swój udział w spotkaniu – Ankieta Medtech4Europe.

Ankietę prosimy o odesłanie na adres: medsilesia@gapr.pl