logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe – laptop

pobierz pdf

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Spawacz MAG – pracownik na wagę złota” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Śląskiego Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na laptopa zgodnie ze specyfikacją z załącznika.

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe laptop

Formularz ofertowy