logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Znamy najbardziej innowacyjne firmy w regionie – Gala rozdania nagród Innowator Śląska 2016 już za nami!

pobierz pdf

W dniu 17 listopada 2017 r. w Gliwicach, podczas II Festiwalu Innowacji i Technologii, odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie „Innowator Śląska 2016”, połączona z panelem dyskusyjnym „Innowacje – Startupy – Rozwój – Finansowanie”. Oba wydarzenia zostały zorganizowane i sfinansowane z projektu Enterprise Europe Network w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME, jak również ze środków własnych GAPR sp. z o.o.

Gala wręczenia nagród wieńcząca 9 edycję konkursu, realizowana w ramach marki INNOSILESIA pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, rozpoczęła blok tematyczny „Innowator Śląska”. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście oraz uczestnicy Konkursu, którzy wcześniej musieli się wykazać udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat.

Wyznacznikiem w wyborze laureatów i wyróżnionych zgłoszeń jest stopień innowacyjności rozwiązania, możliwa skala jego oddziaływania na rozwój firmy i regionu, ale również gotowość firmy do dalszego rozwoju i pełnego wykorzystania potencjału z opracowanego rozwiązania.

Nagrodami dla laureatów i wyróżnionych w konkursie są m.in. promocja w prasie, portalach internetowych oraz Katalogu uczestników a także szereg nagród rzeczowych. Ponadto Prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ufundował nagrodę specjalną w wysokości 10 tyś zł dla najbardziej innowacyjnego rozwiązania – firmy Silbo sp. z o.o.

Komisja Konkursowa dokonała wyboru czterech laureatów oraz przyznała cztery wyróżnienia w każdej z kategorii.

KATEGORIA MIKRO PRZEDSIĘBIORCA

Laureat – LABIOT Laboratorium Biotechnologii &Praktyka Lekarska za komorę
„ITR-90” do porcjowania radioaktywnych emiterów promieniowania β, niezbędnych
do radiosynovortezy (RSO) stawów w RZS.
Wyróżnienie – Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej TYBO Bolesław Tync
za Aktywny Mostek Zrównoważony – nowa metoda pomiaru rezystancji, w warunkach mostka zrównoważonego.
KATEGORIA MAŁY PRZEDSIĘBIORCA

Laureat – Silbo Sp. z o.o. za Papierowe i biodegradowalne opakowanie.
Wyróżnienie – APA sp. z o.o. za Nazca – system do zarządzania i optymalizacji procesów automatyki budynkowej.
KATEGORIA ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

Laureat – PREVAC sp. z o.o. za Wielokomorowy system analityczny PEAXIS
Wyróżnienie – Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne sp. z o.o. za Raster
do zabezpieczeń druku przed fałszerstwem
INSTYTUCJA SEKTORA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Laureat – Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia za NOMED-AF,
czyli monitoring EKG w domu pacjenta.
Wyróżnienie – Główny Instytut Górnictwa za sprężoną modułowa, panelowa obudowa szybowa nowej generacji.
Następnym punktem w programie był panel dyskusyjny „Innowacje – Startupy – Rozwój – Finansowanie”. Tematyka poświęcona była wyzwaniom, które stoją przed przedsiębiorstwami sektora MŚP. Omówione zostały problemy rozwoju młodych firm, sposoby finansowania innowacji oraz trudności, problemy i kryzysy z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorcy. Poruszony został temat roli startup-ów w rozwoju innowacji i czynników wpływających na budowanie wartości inicjatyw innowacyjnych i rozwój firmy. Zaproszeni goście, tj. Tomasz Gardian (założyciel „Startup-Club”, Ogrody Przedsiębiorczości), Mateusz Maik (Dyrektor Regionalny Growth AIP), Bogdan Traczyk (Prezes GAPR sp. z o.o.) oraz Marcin Śpiewok (laureat nagrody specjalnej Prezesa GAPR sp. z o.o.) podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie innowacyjnego podejścia do prowadzenia biznesu. Fantastyczna interakcja i inspirująca wymiana myśli z publicznością spełniła nasze oczekiwania i założenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie, za poświęcony czas i za przybycie. Mamy nadzieję, że Państwa udział w Festiwalu będzie kontynuacją naszej współpracy. Wyrażamy nadzieję, że spotkanie to było okazją do inspirującej wymiany myśli i wzajemnego lepszego poznania się a fakt, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie, jest dla nas zaszczytem i radością. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom i Wyróżnionym, życzymy samych sukcesów i zastrzyku energii do dalszego działania i rozwoju w obszarze wdrażania rozwiązań innowacyjnych!

Zachęcamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w poniedziałek, 20 listopada 2017r., jak również do zapoznania się z Katalogiem uczestników Innowator Śląska 2016.

Tym samym już teraz zapraszamy Państwa do udziału w naszych przedsięwzięciach: kolejnej odsłonie festiwalu oraz w jubileuszowej, dziesiątej już edycji konkursu INNOWATOR ŚLĄSKA 2017.

Do zobaczenia!

Zespół EEN